Skip to content

Ferdig nettside tilBorettslag

Vi har utviklet en nettside-mal til borettslag. En informativ nettside hvor fokuset er på å gi beboere riktig og god informasjon. I løsningen er det veldig enkelt for styre å legge ut informasjon og protokoller fra styremøter. Kontaktinformasjon til styre og beboerinformasjon. 

Nettsiden blir utviklet med deres tekst/informasjon og bilder. 

Pris for oppsett og ferdig nettside 17.500kr eks MVA. 

Du sendes til vår «sandkasse» hvor nettsidene ligger tilgjengelig. Denne nettsiden er ikke https-sikret, men det vil deres ferdige nettside bli. 

ferdig-nettside-borettslag